Υπηρεσίες

ektelonizo-ektelonistiko-grafeio-slide-4
ektelonizo-ektelonistiko-grafeio-slide-3
ektelonizo-ektelonistiko-grafeio-slide-5

Μετά την παραλαβή των επίσημων φορτωτικών εγγραφών (Invoice, Packing List, Φορτωτική, Διατακτική και τυχόν πιστοποιητικά) κάνουμε μία προ-κοστολόγηση της εισαγωγής ανάλογα με τους, δασμούς και φόρους  που βαρύνουν την συγκεκριμένη κατηγορία εμπορευμάτων και τους όρους παράδοσης του οίκου το εξωτερικού,  ενημερώνουμε τον εισαγωγέα για τα κόστη αναλυτικά και αφού λάβουμε έγκριση προχωράμε στην διαδικασία εκτελωνισμού στο αρμόδιο Τελωνείο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων παραδίδουμε την άδεια εισαγωγής στον εισαγωγέα για να παραλάβει τα εμπορεύματα  ή αναλαμβάνουμε τη μεταφορά των εμπορευμάτων από το Τελωνείο στην έδρα  του πελάτη ή όπου αλλού αυτός μας υποδείξει.

Μετά την παραλαβή των επίσημων παραστατικών από τον εξαγωγέα (Invoice, Packing List, Certificate of Origin, Δελτίο Αποστολής και Φορτωτική) προχωράμε στη διαδικασία εκτελωνισμού και την έκδοση τυχόν πιστοποιητικών (EUR.1, AT-R). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραδίδουμε την άδεια εξαγωγής στο πρακτορείο που έχει αναλάβει την αποστολή των εμπορευμάτων στο εξωτερικό.

Είναι ένα τελωνειακό καθεστώς το οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί σε εισαγόμενα από τρίτες χώρες εμπορεύματα, και αφορά την τοποθέτηση των εμπορευμάτων σε αποθήκες αποταμίευσης εγκεκριμένες από τις Τελωνειακές Αρχές, όπου μπορούν να παραμείνουν για απεριόριστο χρονικό διάστημα χωρίς να καταβληθούν δασμοί και φόροι που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή. Για να εξέλθουν από την αποθήκη τα εμπορεύματα προκειμένου να διατεθούν στην κατανάλωση θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία εκτελωνισμού και να καταβληθούν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι.

Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, Αεροσκαφών, Διπλωματικών Αποστολών κλπ

Διεθνές Τελωνειακό παραστατικό & τίτλος εγγύησης το οποίο χρησιμοποιείται μεταξύ των Χωρών που έχουν υπογράψει την διεθνή σύμβαση ΑΤΑ.

Στόχος του είναι να διευκολύνει, με απλοποιημένες διαδικασίες, την προσωρινή εισαγωγή και παραμονή εμπορευμάτων σε ένα κράτος χωρίς να καταβληθούν δασμοί και φόροι.

Εκδίδεται από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια εφόσον πρόκειται για προσωρινή εξαγωγή και επανεισαγωγή

  • Εμπορικών Δειγμάτων
  • Εξοπλισμού και διαφημιστικού υλικού που θα χρησιμοποιηθούν σε εκθέσεις
  • Επαγγελματικού υλικού
  • Επιστημονικού υλικού
  • Παιδαγωγικού υλικού

Η χρονική διάρκεια του δελτίου ΑΤΑ δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα έτος.

Το καθεστώς της Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή( Ενεργητική Τελειοποίηση) δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να παραλαμβάνει από τρίτες Χώρες πρώτες ύλες χωρίς την πληρωμή δασμών και φόρων, να τις μεταποιεί σε έτοιμα προϊόντα και να τα εξάγει σε τρίτες Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το καθεστώς της Τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) επιτρέπει, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, την προσωρινή εξαγωγή σε τρίτες χώρες Κοινοτικών εμπορευμάτων για μεταποίηση και επανεισαγωγή των έτοιμων εμπορευμάτων, με μερική ή ολική απαλλαγή των εισαγωγικών δασμών.

Το πιστοποιητικό T2L είναι αποδεικτικό του Κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων κατά τις Ενδοκοινοτικές μεταφορές.

Για την αποστολή ή την παραλαβή εμπορευμάτων στην Κοινότητα αξίας μεγαλύτερης των 10.000€ είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικού.

To  EUR.1 Movement Certificate χρησιμοποιείται στις Διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων για τη μείωση ή απαλλαγή των εισαγωγικών δασμών στη Χώρα εισαγωγής εφόσον αυτή έχει εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως :Τυνησία, Νότια Αφρική, Αλγερία, Αίγυπτος, Μαρόκο,  Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, Republica Dominicana, Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Σερβία / Κοσσυφοπέδιο , FYROM, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τις Τελωνειακές αρχές του Κράτους εξαγωγής κατά την διαδικασία του εκτελωνισμού των εμπορευμάτων που αφορά.

Το πιστοποιητικό αυτό χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το ποσοστό του δασμού που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή / εξαγωγή των περισσότερων βιομηχανικών αγαθών μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Με το πιστοποιητικό, ο φόρος επί των εν λόγω εμπορευμάτων είναι συνήθως μηδέν χωρίς αυτό, ισχύουν οι συνήθεις εκτός ΕΕ δασμοί.

Όλοι οι απόδημοι, που έχουν την συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό (εκτός Ε.Ε.) και την μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές από δασμούς και λοιπούς φόρους τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κλπ). «Συνήθης κατοικία» είναι ο τόπος στον οποίο διαμένει κάποιος τουλάχιστον 185 ημέρες κάθε δωδεκάμηνο, για τα δύο τελευταία χρόνια πριν μετοικήσει.

Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένες μεταφορικές εταιρίες  και μπορούμε να προσφέρουμε γρήγορη, ασφαλή  και σε ανταγωνιστικές τιμές μεταφορά εμπορευμάτων από το Τελωνείο στην έδρα σας και το αντίστροφο.