Συχνές Ερωτήσεις

Οι εκτελωνιστικές εργασίες ορίζονται από την κείμενη τελωνειακή νομοθεσία και είναι οι απαιτούμενες πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών για τη διακίνηση μέσω αυτών των αλλοδαπών και εγχωρίων εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λειτουργεί από 1-1-1993 ως «αλλοδαπά» νοούνται τα εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες ενώ ως «εγχώρια» νοούνται όλα τα κοινοτικά εμπορεύματα δηλαδή τόσο τα ελληνικά όσο και τα προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ)1 εμπορευμάτων, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή του ΕΦΚ και του Τέλους Ταξινόμησης.

Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 718/1977, έχει πτυχίο εκτελωνιστή και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή και αναλαμβάνει κατ’ επάγγελμα τη διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών για λογαριασμό και ως αντιπρόσωπος του δικαιούχου του εμπορεύματος.

Από 1 Ιανουαρίου 2007 το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας περιλαμβάνει τα εδάφη των κατωτέρω Κρατών-Μελών:

 • του Βασιλείου του Βελγίου
 • του Βασιλείου της Δανίας, πλην των νήσων Φερόε και της Γροιλανδίας
 • της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, πλην της νήσου Ελιγολάνδης και
 • του Μπίσινγεν
 • της Ελληνικής Δημοκρατίας
 • της Ισπανίας, πλην της Θέουτας και Μελλίλας
 • της Γαλλικής Δημοκρατίας, εκτός από τα υπερπόντια εδάφη, Σαιν Πιέρ και Μικελόν και Μαγιόττε
 • της Ιρλανδίας
 • της Ιταλικής Δημοκρατίας, πλην των δήμων Livigno-Campione d’ Italia και των εθνικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο μεταξύ της όχθης και της πολιτικής μεθορίου της περιοχής μεταξύ Ponte Tresa και Porto Ceresio,
 • του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου
 • το ευρωπαϊκό έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών
 •  της Δημοκρατίας της Αυστρίας
 • της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
 • της Δημοκρατίας της Φιλανδίας
 • του Βασιλείου της Σουηδίας
 • του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, των νήσων Μάγχης και της νήσου Μαν
 • της Τσεχικής Δημοκρατίας
 • της Δημοκρατίας της Λετονίας
 •  της Δημοκρατίας της Ουγγαρία
 •  της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
 •  της Δημοκρατίας της Μάλτα
 •  της Δημοκρατίας της Εσθονίας
 •  της Δημοκρατίας της Λιθουανίας
 •  της Δημοκρατίας της Πολωνίας
 •  της Σλοβάκικης Δημοκρατίας
 •  της Κυπριακής Δημοκρατίας
 •  της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
 •  της Δημοκρατίας της Ρουμανίας

Διεθνείς Μεταφορές με χώρες εκτός Ε.Ε.(Τρίτες Χώρες) στα πλαίσια διμερών Συμφωνιών

Οι διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές με οχήματα Φ.Δ.Χ της χώρας μας με τις τρίτες χώρες, είτε προς αυτές (διμερείς), είτε μέσω αυτών (τράνζιτ), είτε τριγωνικές, καθορίζονται από Διμερείς Συμφωνίες και διενεργούνται στα πλαίσια αυτών των Διμερών Συμφωνιών.

Οι μεταφορές αυτές διενεργούνται με έντυπο Άδειας Διέλευσης (ατελής άδεια ή με καταβολή τελών) για διμερή, transit ή τριγωνική μεταφορά όταν αυτό απαιτείται από τη Διμερή Συμφωνία.
Τριγωνική μεταφορά, είναι η μεταφορά που διενεργείται μεταξύ δύο χωρών αλλά από αυτοκίνητο που είναι καταγεγραμμένο σε τρίτη χώρα. 
π.χ Ελληνικό φορτηγό φορτώνει από Ουκρανία με προορισμό τη Ρωσία, η οποία μπορεί να διενεργηθεί

 • με τη χρήση άδειας τρίτων χωρών ή
 • με άδεια ΕΔΥΜ

Η Άδεια διέλευσης είναι προσωπική  (εκδίδεται στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης) και  δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους,  ισχύει για ένα πλήρες ταξίδι μετ΄ επιστροφής, δηλαδή η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι τόση όση χρειάζεται για την πραγματοποίηση μιας μεταφοράς.

Ο Έλληνας μεταφορέας για να διενεργήσει μια  διεθνή εμπορευματική μεταφορά σε μια άλλη χώρα εφοδιάζεται με την σχετική  άδεια  από τα τελωνεία εξόδου της χώρας μας.

Διεθνείς Μεταφορές με Χώρες εκτός ΕΕ (Τρίτες Χώρες) στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών(ΕΔΥΜ-CEMT-ECMT)

Για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε τρίτες χώρες, δίνεται η δυνατότητα σε μεταφορείς χωρών που είναι ενταγμένες στην ΕΔΥΜ να διενεργούν μεταφορές βάσει αυτής.

Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός κρατών μελών της ΕΔΥΜ.

ΚΜ της ΕΔΥΜ

Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν,Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία,Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Δανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, FYROM, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία,  Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία, Αγγλία.

Η διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς με Άδεια ΕΔΥΜ, προϋποθέτει την ύπαρξη επί του ΦΔΧ αυτοκινήτου κατά την διάρκεια του ταξιδιού

 • εντύπου της Αδείας ΕΔΥΜ και
 • του Βιβλίου Δρομολογίων ,

τα οποία να έχουν χορηγηθεί στον ίδιο μεταφορέα, ώστε να επιδεικνύονται όταν ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, εφόσον έχουν συμπληρωθεί ανάλογα από τον μεταφορέα.

Οι άδειες ΕΔΥΜ παρέχουν το δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών :

 • από την Ελλάδα προς τα άλλα Κ-Μ της ΕΔΥΜ και αντίστροφα
 • διαμέσου Κ-Μ της ΕΔΥΜ (transit)
 •  από οποιοδήποτε Κ-Μ της ΕΔΥΜ προς οποιοδήποτε άλλο και αντίστροφα

Οι άδειες ΕΔΥΜ:

 • δεν παρέχουν δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην επικράτεια των ΚΜ της ΕΔΥΜ, δηλαδή μεταφορών στις οποίες τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης βρίσκονται μέσα στο ίδιο ΚΜ
 • είναι προσωπικές (εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου μεταφορέα), αμεταβίβαστες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα οχήματα της μεταφορικής επιχείρησης με διαδοχικό τρόπο

A. Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε.

Οι δασμολογικές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., καθορίζονται στο «Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε.» (Συνδυασμένη Ονοματολογία – Καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Το εν λόγω Κοινό Δασμολόγιο τροποποιείται κάθε έτος και δημοσιεύεται συνήθως την τελευταία ημέρα του μηνός Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους του έτους εφαρμογής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε, σειρά L.

Το Κοινό Δασμολόγιο που ισχύει για το έτος 2011 περιλαμβάνεται στον Καν(ΕΕ)861/2010

Το ύψος της δασμολογικής επιβάρυνσης για κάθε εμπόρευμα που εισάγεται στην Ε.Ε., προσδιορίζεται κατά τον τελωνισμό από το αρμόδιο τελωνείο εισαγωγής με βάση τη δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος στο προαναφερόμενο Κοινό Δασμολόγιο, δηλαδή την εύρεση της σωστής δασμολογικής διάκρισης που υπάγεται το εμπόρευμα και της δασμολογικής επιβάρυνσης που αντιστοιχεί στη διάκριση αυτή

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς ή εξαγωγείς να γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποια δασμολογική διάκριση υπάγεται το προϊόν που πρόκειται να εισαχθεί ή να εξαχθεί, μπορούν να ζητούν την έκδοση «Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας» (Δ.Δ.Π.) από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Δ/νση 17η – Τμήμα Α΄).

Η νομική βάση του κοινοτικού συστήματος παροχής Δ.Δ.Π. βρίσκεται στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα (καν. 2913/92) και στις Διατάξεις Εφαρμογής αυτού (καν. 2454/93).

Κάθε Δ.Δ.Π. δεσμεύει τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. για περίοδο έξι (6) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.

Β. TARIC

Το TARIC είναι το Ολοκληρωμένο Τελωνειακό Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία.

Το TARIC είναι η συλλογή με κωδικοποιημένο τρόπο των κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στους δασμούς έναντι των τρίτων χωρών, στις αναστολές δασμών, στις δασμολογικές προτιμήσεις, στις δασμολογικές ποσοστώσεις, στους δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς καθώς και στα άλλα μέτρα εμπορικής και αγροτικής πολιτικής της Ε.Ε.

Οι κωδικοί TARIC είναι δεκαψήφιοι

Τα δεδομένα του TARIC μπορούν να αναζητηθούν στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_el.htm

Με τον όρο δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων εννοούμε τη συναλλακτική αξία, δηλαδή την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για τα εμπορεύματα , όταν πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Στη δασμολογητέα αξία εκτός από την τιμολογιακή αξία προστίθενται στοιχεία όπως έξοδα μεταφοράς, ασφάλιστρα, προμήθειες, royalties κλπ μέχρι το λιμάνι εισαγωγής στην Κοινότητα.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όταν οι Τελωνειακές Αρχές, έχουν λόγους να αμφιβάλλουν για το αληθές ή την ακρίβεια της αξίας που δηλώθηκε μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες από τους εισαγωγείς. 
Εάν οι αμφιβολίες αυτές εξακολουθούν να παραμένουν, οι Τελωνειακές Αρχές πρέπει να κοινοποιούν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, πριν λάβουν την τελική απόφαση, γραπτώς εφόσον αυτό ζητείται, την αιτιολογία στην οποία στηρίζονται οι αμφιβολίες αυτές και να του παρέχουν λογικά περιθώρια απάντησης. 
Η τελική απόφαση καθώς και η σχετική αιτιολόγησή της κοινοποιούνται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο εγγράφως.

Τα ακόλουθα παραδείγματα (που δεν εξαντλούν το θέμα) δείχνουν ορισμένα έγγραφα που μπορούν να ζητήσουν οι τελωνειακές αρχές ανάλογα με τις συνθήκες της συναλλαγής ή/και σε περίπτωση αμφιβολίας,  όσον αφορά ορισμένα ή όλα τα δηλωθέντα στοιχεία:

 • Εμπορικό τιμολόγιο  του εμπορεύματος εφόσον το εμπόρευμα έχει πωληθεί
 • Σύμβαση πώλησης, η οποία προσκομίζεται για την υποστήριξη των πτυχών του τιμολογίου (πιθανοί περιορισμοί, όροι ή παροχές, έξοδα που αναφέρονται σε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται μετά την εισαγωγή, νόμισμα στο οποίο καθορίζεται η τιμή του εμπορεύματος, συμβάσεις ή άλλα έγγραφα όσον αφορά τα δικαιώματα αναπαραγωγής των εισαγομένων εμπορευμάτων).
 • Σύμβαση royalties η οποία ορίζει κατά πόσον η πληρωμή royalties πρέπει να περιλαμβάνεται στη δασμολογητέα αξία και εάν ναι σε ποιο βαθμό.
 • Σύμβαση αντιπροσωπείας για τον καθορισμό επιπλέον ποσού για προμήθειες ή έξοδα μεσιτείας ή για την εξαίρεση των προμηθειών αγοράς.
 • Έγγραφα σχετικά με τη μεταφορά και ασφάλιση των εμπορευμάτων  για τον καθορισμό μεταξύ άλλων :
  • των όρων παράδοσης (Cif, Fob, Ex Factory, κ.λ.π.)
  • των εξόδων παράδοσης στον τόπο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος  της  Κοινότητας.
  • των εξόδων μεταφοράς μετά την άφιξη στον τόπο εισόδου.
 • Λογιστικές καταχωρήσεις κυρίως του εισαγωγέα ή του αγοραστή για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με προμήθειες και κέρδη ή γενικά έξοδα όσον αφορά την εφαρμογή της αφαιρετικής μεθόδου και της μεθόδου της υπολογιζόμενης αξίας.
 • Πέραν των ανωτέρω μπορούν να ζητηθούν, κατά περίπτωση, και άλλα έγγραφα από τις Τελωνειακές Αρχές για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας π.χ. έγγραφα όσον αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας των συνδεομένων σε μια συναλλαγή εταιρειών ή προσώπων, τιμολόγιο για την πληρωμή ποσοστώσεων, συμβάσεις για διαφήμιση, εμπορία ή άλλες δραστηριότητες που αναλαμβάνονται μετά την εισαγωγή, οικονομικά έγγραφα π.χ. για την επιβάρυνση του ποσού των τόκων καθώς και συμβάσεις, συμφωνίες χορήγησης άδειας ή άλλα έγγραφα σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα εμπορικής πολιτικής, όπως δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί, προσωρινοί ή οριστικοί, επιβάλλονται με κανονισμούς και αποφάσεις που:

 • εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
 • δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • εφαρμόζονται όταν τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία
 • εισπράττονται ανεξάρτητα από δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.

Για να τύχει ένα προϊόν προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης (κατά την εισαγωγή του στην Κοινότητα) στα πλαίσια μιας προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ε. Ένωσης και μιας τρίτης χώρας θα πρέπει :

 • Το προϊόν να καλύπτεται από την εν λόγω προτιμησιακή συμφωνία
 • Να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενοι από τη συμφωνία κανόνες καταγωγής και
 • Να συνοδεύεται από το προβλεπόμενο στα πλαίσια της συμφωνίας προτασιακό πιστοποιητικό καταγωγής και να έχει τηρηθεί ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς.

Στα πλαίσια της Ευρωμεσογειακής διάσκεψης στη Βαρκελώνη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ορισμένες μεσογειακές χώρες, προσυπέγραψαν τη διακήρυξη της Βαρκελώνης με την οποία εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν μια Ευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. 
Στη συνέχεια οι χώρες της Πανευρωπαϊκής Ζώνης και οι Νήσοι Φερόες ζήτησαν και συμπεριλήφθησαν στη Ζώνη αυτή ή οποία ονομάστηκε Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. 

Στην Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών έχουν δεσμευτεί να συμμετέχουν οι παρακάτω χώρες και εδάφη:

 • Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 • Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)
 • Χώρες Πανευρωπαϊκής Ζώνης (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, (συμπεριλαμβανομένου) του Λιχτενστάιν, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία)
  Μεσογειακές χώρες (Λίβανος, Συρία, Ιορδανία, Ισραήλ, Δυτική ‘Όχθη, και Λωρίδα της Γάζας, Αίγυπτος, Αλγερία, Τυνησία και Μαρόκο)
 • Νήσοι Φερόες.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Ζώνη αυτή, είναι η σύναψη Ευρωμεσογειακών Συμφωνιών Σύνδεσης του καθενός από τα παραπάνω μέρη της Πανευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών με όλα τα υπόλοιπα μέρη αυτής. 
Όταν μια νέα Συμφωνία ολοκληρώνεται και τίθεται σε ισχύ, δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στη σειρά C.
Τα Πρωτόκολλα Καταγωγής των Συμφωνιών που περιλαμβάνουν πανομοιότυπους Κανόνες Καταγωγής ονομάζονται Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα.

Βάσει των Πανευρωμεσογειακών αυτών Πρωτοκόλλων, δίνεται η δυνατότητα σε εμπορεύματα που στην παραγωγή τους χρησιμοποιήθηκαν ύλες καταγόμενες από μια ή περισσότερες χώρες της Πανευρωμεσογειακής Ζώνης, να αποκτήσουν την καταγωγή μιας από τις χώρες αυτές, χωρίς την υποχρέωση να υποστούν οι εν λόγω ύλες επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση

Ποιά είναι τα αποδεικτικά καταγωγής

Τα αποδεικτικά καταγωγής είναι :

 • πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1,
 • δήλωση τιμολογίου EUR 1,

Εισαγωγή αγαθών

θεωρείται η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών προερχόμενων από τρίτες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) χώρες και φορολογείται αντικειμενικά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του εισαγωγέα, δηλαδή χωρίς να εξετάζεται αν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενος στο φόρο ή όχι, ή αν αυτός ενεργεί κατά την εισαγωγή μέσα στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του. Συνεπώς η εισαγωγή αγαθών θα φορολογηθεί ακόμα και όταν εισαγωγέας είναι πρόσωπο που δεν ασκεί καμία οικονομική δραστηριότητα (ιδιώτης). Επιπλέον, η εισαγωγή φορολογείται ανεξάρτητα αν αποτελεί απόρροια συναλλαγής με αντάλλαγμα, δωρεάς, μίσθωσης κλπ.

Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

θεωρείται η απόκτηση αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στον αποκτώντα από τον πωλητή ή τον ίδιο τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος μέλος από το οποίο αναχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού.

Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών φορολογείται όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 • να πρόκειται για αγαθά που μεταφέρονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος μέλος,
 • ο αποκτών (αγοραστής) να είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα του υποκειμένου στο φόρο.
 • ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο φόρο σε άλλο κράτος μέλος, να μην απαλλάσσεται λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων στη χώρα του, ούτε να πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών,
  για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας
 • η συναλλαγή να πραγματοποιείται από επαχθή αιτία δηλ. να υπάρχει αντάλλαγμα σε χρήμα ή είδος,
 • η συναλλαγή να πραγματοποιείται στα πλαίσια άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή.
 • Ειδικότερα, η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου υπόκειται σε φόρο προστιθεμένης αξίας ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας προσώπου.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ”, κατά την εισαγωγή αγαθών, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται από :

 • τη δασμολογητέα αξία, όπως προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις (δηλ. την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή – τιμολογιακή τιμή στην οποία προστίθεται στοιχεία όπως έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης, προμήθειες, royalties κ.λ.π),
  τους δασμούς, φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα που οφείλονται εκτός του εσωτερικού της χώρας καθώς και όσα εισπράττονται κατά την εισαγωγή υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός από το ποσό του φόρου προστιθεμένης αξίας,
 • τα παρεπόμενα έξοδα της εισαγωγής αγαθών, όπως τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς μέχρι του πρώτου τόπου προορισμού τους στο εσωτερικό της χώρας εφόσον και κατά το μέρος που δεν έχουν περιληφθεί στη δασμολογητέα αξία,
 • τα έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για τυχόν μεταφορά των αγαθών από τον πρώτο τόπο προορισμού σε άλλο τόπο στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κράτους-Μέλους της Κοινότητας που είναι γνωστός κατά το χρόνο τελωνισμού των εμπορευμάτων και τη θέση τους σε ανάλωση.

Ο ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών, την ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων μεταφορικών μέσων (οχήματα, πλοία, αεροσκάφη), υποκείμενων σε ΕΦΚ αγαθών καθώς και μεταχειρισμένων οχημάτων υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης καταβάλλεται στο τελωνείο με την κατάθεση του αντίστοιχου τελωνειακού παραστατικού (ΕΔΕ εισαγωγής ή Ειδική Δήλωση).

Ο ΦΠΑ που καταβάλλεται στο τελωνείο αναγράφεται στην περιοδική δήλωση που υποβάλλει ο υποκείμενος στο φόρο εισαγωγέας ώστε να έχει το δικαίωμα έκπτωσης του ποσού ΦΠΑ που έχει καταβληθεί στο τελωνείο. Κατά συνέπεια, ο φόρος προστιθεμένης αξίας δεν αποτελεί κόστος για τις επιχειρήσεις.

Οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να τύχουν απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για τα αγαθά που αγοράζουν  από το εσωτερικό της χώρας με σκοπό να τα εξάγουν σε τρίτες χώρες ή να τα πωλήσουν σε άλλες Κοινοτικές χώρες αυτούσια ή μεταποιημένα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις  που ορίζονται με την 1103551/8478/Α 0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 Α.Υ.Ο., όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με τις ΠΟΛ. 1075/95, ΠΟΛ. 1155/95 και ΠΟΛ. 1198/95 όμοιες.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις μπορούν να τύχουν απαλλαγής από το Φ.Π.Α. και για τα αγαθά που εισάγουν στη χώρα μας από τρίτες προς την Κοινότητα χώρες με σκοπό να τα εξάγουν  σε τρίτες χώρες ή να τα πωλήσουν σε άλλες Κοινοτικές χώρες αυτούσια ή μεταποιημένα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται  με την Δ. 1163/678/Ε 0017/30.8.2001 Α.Υ.Ο. η οποία κοινοποιήθηκε με την Δ. 1612/928/Ε 0017/20.12.2001 Δ.Υ.Ο.

Η απαλλαγή χορηγείται με την προσκόμιση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από ΦΠΑ το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

Η εξαγωγή αγαθών σε τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, ανεξάρτητα από το είδος και τη φύση τους (αγαθά για εμπορική ή προσωπική χρήση), απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. ως εξής :
Όταν τα αγαθά εξάγονται από τον ίδιο τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή : 
Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης προς τον εγκατεστημένο στην τρίτη χώρα αγοραστή με την ένδειξη  «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΛΟΓΩ  ΕΞΑΓΩΓΗΣ» και προσκομίζει τα προς εξαγωγή αγαθά στο Τελωνείο Εξαγωγής. Ως δικαιολογητικά στοιχεία της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. διατηρεί  στο αρχείο του θεωρημένο αντίγραφο του Τιμολογίου Πώλησης από το Τελωνείο Εξαγωγής καθώς και το θεωρημένο αντίτυπο Νο 3 του ΕΔΕ (Διασάφησης Εξαγωγής) από το Τελωνείο Εξόδου.

Στους ταξιδιώτες που προέρχονται από Τρίτες Χώρες προς τις Χώρες της Ε.Ε. παρέχονται απαλλαγές στις εισαγωγές εμπορευμάτων των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 300€.

Σε περίπτωση επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 430€.

Προκειμένου για ταξιδιώτες κάτω των (15) ετών η απαλλαγή περιορίζεται σε είδη συνολικής αξίας μέχρι 150€ ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο.

Η αξία των προσωπικών αποσκευών ενός ταξιδιώτη οι οποίες εισάγονται προσωρινά ή επανεισάγονται μετά από προσωρινή εξαγωγή τους και η αξία των φαρμακευτικών προϊόντων που απαιτούνται για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών του ταξιδιώτη δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των πιο πάνω απαλλαγών

Προκειμένου για κατοίκους παραμεθορίων ζωνών ή μεθοριακούς εργαζόμενους και μέλη του πληρώματος μεταφορικών μέσων, η απαλλαγή περιορίζεται σε είδη συνολικής αξίας μέχρι 175€.

Για τα παρακάτω εμπορεύματα οι ποσότητες που μπορούν να εισαχθούν ατελώς ανά ταξιδιώτη είναι οι εξής:

Προϊόντα καπνού:

Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς

 • 200 τεμ. τσιγάρα ή
 • 100 τεμ. Πουράκια ή
 • 50 πούρα ή
 • 250 γραμ. καπνού,
 • ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων

Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα λοιπά μεταφορικά μέσα

 • 40 τεμ. Τσιγάρα ή
 • 20 τεμ. Πουράκια ή
 • 10 τεμ. Πούρα ή
 • 50 γραμ. καπνός για κάπνισμα,
 • ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων

Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, εκτός του μη αφρώδους οίνου και της μπύρας:

 • αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol , ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή μεγαλύτερο: 1 λίτρο ή
 • αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% vol : 2 λίτρα, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων και
 • συνολικά 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου και 16 λίτρα μπύρας.
 • Για ταξιδιώτες κάτω των (17) ετών δεν δίνεται απαλλαγή για τα καπνικά προϊόντα και οινοπνευματώδη ποτά.